طنین آوا
دل نوشته (کپی از دل نوشته هایم را دوست ندارم، مگر با ذکر اسمم) 
گاه به دوران پیریمم می اندیشم،اینکه چقدر خانه ام را دوست خواهم داشت!

مهترین بخش دوستداشتنی پیرانه ام!!!! وای توالت فرنگی !!!!این صادقانه ترین اعتراف دوران پیریم خواهد بود!

وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگم درخواستم را برای حضورشان در خانه ما رد میکنند و بهانه شان سخت بودن برای رفتن به دسشویی ست،معلوم است که من هم دغدغه ی آنها را در پیری قطعا خواهم داشت!

درکشان میکنم و به داشتنشان سخت میبالم که تصویر روشنی برایم از مادر بزرگ شدن در آینده ساخته ان!

دیشب هنگام خانه امدن با پیرزنی مواجه شدم ک تک و تنها در کوچه لای در خانه اش در تاریکی مطلق ایستاده بود،کلوچه ای به او دادم و ازش خواستم تا چراغی روشن کند، سخت در تعجبم مادربزرگی تنها در خاموشی مطلق و پنج شنبه ای ک هیچ صدای نوه ای و شیطنتی و اتومبیل های پارک نشده ای برای عشق به خانه پدری !!!!

 


برچسب‌ها: دل نوشته
ادامه مطلب
[ جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 17:54 ] [ ندا ]
 

یا قدوس! سجاده دعایم را که پر از نیلوفرهای توبه است باز کرده ام تا با تمام ندامت به عرش کبریاییت

بالا آیند و تو مرا پدیرا شوی                                                                                    یاستار! امشب

اشک ندامت از گونه های خجلتم سرازیر است و من تو را آنقدر بزرگوار یافتم که با تمام روسیاهی باز هم

تو را بخوانم.                                                                                           

خدایا دستم بگیر ومگذار به بیراهه روم. راضی مشو که در چنگال هیولای هزار سر هوس گرفتار آیم، چرا که جز

تودستگیری نمی یابم که تا پایان راه با من بماند و تقصیرات مرا نادیده انگارد...


برچسب‌ها: دل نوشته
[ سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:46 ] [ ندا ]
بودن و نبودنت هر دو مرا به نوشتن وا می دارد                               

کدام واژه می تواند این حس درونی ام را معنا کند؟                            

چه ناعادلانه مرا تفسیر میکنی!                                                     

آه که چون گرداب مرا در خود ربوده ای، می چرخانی و گیج و مبهوت   

در نا شناخته ها رها میکنی                                                        

این از تو گفتن آزارم میدهد                                                         

من وادی غریب عشق را میخواهم                                                 

هراسانم! از تو و از عشق به تو                                                   

می آیی و میروی                                                                      

واژه ها را فراری میدهم، نمی خواهم صفحه های بی گناه دفترم بیهوده

سیاه شوند!                                                                              

من امشب به تمامی یک پارادوکسم!

 

پانوشت:این متن مجددا پست شد به درخواست یکی از عزیزان.

                                          


برچسب‌ها: دل نوشته
[ دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 18:40 ] [ ندا ]
خواب که میروم تو می آیی                                                         

بی هیچ رد و نشانی                                                                   

نگاهت را از من میگیری                                                          

خوابهایم پایان تلخی دارند                                                            

اسیر فقدانت میشوم ...                                       


برچسب‌ها: دل نوشته
[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 17:49 ] [ ندا ]
حوضچه افکارم دریایی نا متلاطم و خروشان است!                                                                     به او می اندیشم که اینچنین دلسوزانه و امیدوار مرا میخواند                                                          و من...                                                                                                                              می اندیشم به او که سالهاست خداست                                                                                  

و بندگی ام تنها چیزیست که میتوانم به درگاهش عرضه دارم!                                                     و

چه نا سپاسم من!


برچسب‌ها: دل نوشته
[ جمعه بیستم تیر ۱۳۹۳ ] [ 16:54 ] [ ندا ]
آفتاب برآمد                                                                      گیسوانش درمسیر باد                                                          شوریده                                                                         عاشق                                                                           و خسته                                                                 من با او گریستم                                                              به او نرسیدم                                                                 من در پی امیدی عبث                                                      

او گریزان از من                                                            شب تور سیاه بر رخش افکند                                              

در سایه ها به بیراهه رسیدم...                                                             


برچسب‌ها: دل نوشته
[ سه شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 13:58 ] [ ندا ]

ایستگاه عشق چه متروک است!                           

مسافر همیشگی این راه ،چه نابلد ره می پیماید      

جاده از بودن تهی ست                                

کلاغ شوم جدایی چه به زیبایی عرض اندام میکند!


برچسب‌ها: دل نوشته
[ چهارشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 10:9 ] [ ندا ]

نمیخواهم غزل بانوی تو باشم                                                                              

نمیخواهم پناه هق هقم باشی                                                                               

نمی دانی چه بغضی در گلو دارم                                                                        

نمیخواهم دگر رویای شیرین تو باشم                                                                     

نمی دانی چه دلتنگم...                   نمی دانی                                                        

چه میشد گر نبودیم ما در این مجموعه ی هستی؟!                                                      

نمی دانی چه دردیست با این همه نا مردمی ها                   

نمی دانی چه بی تابم من امشب                                                                                           

نمی دانم چرا من اینچنین سرگشته و حیران                                                                           

بسان زورقی بشکسته بر موج دریای احساسم امشب                                                                  

نمی دانی و من دیگر نمیخواهم بدانی..


برچسب‌ها: دل نوشته
[ چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 20:22 ] [ ندا ]

یادمه اول یا دوم ابتدایی بودم که مامانم از دستم حسابی عصبانی بود، من خیلی شیطون بودم و گاهی مامان خداییش با تمام حوصله ای که بخرج میداد از دستم تنگ میومد. خلاصه اونروز باز نمیدونم چی کرده بودم که عصبانیت مامان ب اوجش رسید و آخ چشمتون روز بد نبینه! مامان بدو من بدو...           من با سرعت خارق العاده ای که مختص مواقعی بود که خرابکاری میکردم! به سمت کوچه دویدم و مامان هم عزمش رو جزم کرده بود که منو بگیره و یک کتک مفصل بزنه. همچنان من بدو مامان بدو(این دویدن رو همچنان به ذهن بسپارید) همینطور که میدویدیم یه پسره بود که خیابون پشتی ما مینشستن از بد روزگار جلوی ما سبز شد(یکی دو سالی از خودم بزرگتر بود) مامان صدا زد آهای پسر این دختر رو بگیر!!! پسره هم منو گرفت و تحویل داد، یادم نیست که دیگه چی شد (خدا شاهده یادم نیست که مامان چه برخوردی باهام کرد و گرن میگفتم) اما ... اما  فرداش رفتم در خونه ی پسره که منوگرفت و داد به مامان، همین که در رو باز کرد یقه اش رو گرفتم و تا اونجا که جا داشت زدمش و در حال زدنش هی بهش میگفتم منو میگیری هان منو میگیری....        تا مدتها منو که میدید انگار جن دیده باشه اونطرفا آفتابی نمیشد . هی روزگار بزن بهادری بودیم واسه خودمون[آیکن هم اینجور وقتا جواب نمیده] [ندای لوتی سال 42] آخه اونوقتا کتک کاری نشون از مردونگی داشت!!! واله کتک فقط کارساز بود و گرنه ب اون چه که منو گرفت و داد به مامانم، خوبش کردم.


برچسب‌ها: دل نوشته
[ سه شنبه ششم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 11:4 ] [ ندا ]

من تو را به تماشا نشسته ام                         

باران که می بارد؛ من غرق می شوم                    

غرق حضورت!                                        

تو آنجا نشسته ای، با لبخندی بر لب                 

میان گندم زارهای سبز                              

برای همین است که بوی نان تازه مرا مست می کند...


برچسب‌ها: دل نوشته
[ یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 13:42 ] [ ندا ]

 عشق همیشه معجزه نمی کند

آنگــــاه کـــــــه:                    

نفرت رخنه ای می یابد تا                

تو را وارونه جلوه دهد!                 


برچسب‌ها: دل نوشته
[ شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:25 ] [ ندا ]

ناگفته هایت را بگو                                                                                           

و نا نوشته هایت را بنویس                                                                                    

نگران حرمت سپیدی کاغذها هم نباش                                                                      

بالاخره روزی

یک نفر آنها را خط خطی خواهد کرد                                                                                   


برچسب‌ها: دل نوشته
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 13:31 ] [ ندا ]


ای عاشقان ای عاشقان                    

کو شیرین و لیلا هایتان                   


ای خفتگان ای خفتگان                    

فرهاد و مجنون هایتان                   

آیا رسد آن روز را                    

بی فکر فرداهــــایتان                     

بس شور شیرین در قلبتان                

مجنونِ لیــــلاهـــایتان          


برچسب‌ها: دل نوشته
[ یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ ] [ 18:12 ] [ ندا ]

تاریخ بلند نامت ای یلدای سیه گیسو                 

ای سپید روی آریایی                                

دقیقه ای بیش نیست!                                

دقیقه ای با قدمت چندین هزار ساله                 

  همین مرا بس است که زمستانهای سرد عمرم را          

  با حضور گرم تو در بلندترین شب سال یلدایی کنم     


  فانوس شبهای زمستانی ام را به نشانه احترام تا

سحرگاه برافراشته خواهم داشت تا بدانی امسال نیز چون

سالیان گذشته منتطر آمدنت بوده ام...              

هموطن عمرت سرشار از دقیقه های یلدایی!

برچسب‌ها: دل نوشته
[ جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:53 ] [ ندا ]
به هجرتی عظیم محتاجم                                                             

سفری از خویشتن به خویش                                                        

رسیدن به منِ او                                                                        

ومن به خویشتن می اندیشم                                                     

ازخویشان بریده ام و به خود رسیده ام                                           

باشد که رستگار شوم....                                                                                                                                                           

توضیح عکس:این عکس دومین پل شهرم دزفول است که به اسم پل جدید شناخته میشود.اولین پل در زمان ساسانیان ساخته شد و تا سه سال پیش تنها پل باستانی بود در دنیا که تردد در روی آن صورت میگرفت و جناب دوایی شهردار محترم وقت آن را بسته و جزء آثار باستانی شد . هنگام نوشت این پست نمیدانم چرا دوست داشتم این عکس را هم بگذارم شاید ربطی نداشته باشند اما به من حس خوبی داد و مهتر اینکه روش گذاشتن عکس در وب را نگاه عزیز دوست جوان وبلاگی ام به من یاد داد و بسیار ازش ممنونم. زیبایی این تصویر اول تقدیم نگاه و بعد همه ی عزیزانی که درخواست میکردند از عکس هم جهت بهتر شدن حال و هوای وبم استفاده کنم.


برچسب‌ها: دل نوشته
[ سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ ] [ 17:24 ] [ ندا ]
هر گاه طرح سکوت بر زبانم نقش می بندد                                                             

همه چیز از حا فظه ام  پاک میشود                                                                          

و هر گاه می اندیشم؛ هجوم الفاظ ذهن و فکرم را تسخیرمیکنند                                          

انگار چیزی برای اندیشیدن نیست ، وقتی به تفکر مینشینی...


برچسب‌ها: دل نوشته
[ جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:42 ] [ ندا ]
در جاده های دور                        کوههای پرغرور

دشتهای مرتفع                           

همنوا شدن با صدای آبشار                                             درمسیرباد                              

در تلون هفت رنگ تیراژه در آسمان       

در بوسه های عاشقانه در ماهتاب          

در مسیر رود تا رسیدنش به عمق آبهای

بیکران                                 

با نگاه به آسمان،درخشش ستارگان         

در نوازش دستهای پینه بستهٔ پدر          

در نگاه پر ز عشق مادرم             

درتپیدن قلم برای گفتن ارادتم          

من به او رسیده ام                      

هر چه هست و نیست ، آنِ اوست...        


برچسب‌ها: دل نوشته
[ جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:7 ] [ ندا ]


در پارک قدم میزنم                                                                                           

گلهای سرخ کاغذی                                                                                           

به عشق رسیدن به نور                                                                                      

از دیوار ترک خورده عبور کرده اند                                                                  

 

  و من در این اندیشه ام :                                                                                   

    کدامین روزنه مرا رهنمون خواهد شد؟!


برچسب‌ها: دل نوشته
[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 21:51 ] [ ندا ]

غزل را بی تو می نوشم                                                    

  غزل را بی تو می خوانم                                                  

  غزل را بی تو می گویم                                                   

   برایت من چه دلتنگم                                                

غزلهایت چه بسیار بودند                                                  

من اکنون خوب می دانم                                                    

تو یک شعر سپید می خواهی                                               

مرا دیگر نمی خواهی                                                       

غزلهایم دگر از تو شدند خالی                                             

تو اما با غزلهایم نرد عشق میبازی...برچسب‌ها: دل نوشته
[ پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 21:37 ] [ ندا ]
جام را می نوشم تا آخرین قطره اش                                        

لبالب از تلخی جدایی                                                        

لبیک ها دیگر پیوند را محکم نمی کند                                      

طواف میکنیم اما از چرخشی دایره وار                                   

سرگیجه می گیریم...


برچسب‌ها: دل نوشته
[ یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 22:16 ] [ ندا ]

روزگار کش  آمده است                                                      

اما فرصتی نیست...                                                        


  دیدارها دیر به دیر آپ میشوند!                                          

 

  عاطفه ها در لابه لای روزمرگی ها خاک می خورند...                     


برچسب‌ها: دل نوشته
[ سه شنبه هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 17:49 ] [ ندا ]
کنارت آرمیدن نیاز اســـــت                                                        

نگاهت را خریدن کمال است                                                        

همیشه یار بودن محال است                                                         

همیشه با تو بودن خیال است                                                        

صدایت را شنیدن آرمان است                                                     

نوازش کردنت التماس است                                                    

همیشه نازنین بودن غرور است                                                    

همیشه اولین بودن امید است                                                         

جمالت را ندیدن شکست است                                                      

وصالت را چشیدن شاهکار است                                                  78/4/22

                                                                               پانوشت:شعرها یا بهتر بگم دلنوشته هایی ک تاریخ میزنم مربوط به

موقعی است که دبیرستان بودم و تقریبا همینجوری به ذهنم میرسیدند و

هیچ مخاطبی نداشتندو هرگز هم برای کسی نمیخواندم، این وبلاگ اولین

جایی است ک ثبت شدند ؛ تنها یکی دو نفر از دوستان صمیمی ام که

مشتاق بودند میخواندن و نظرشونو میگفتن. الان خیلی خوشحالم که

نظرات شما رو راجع به این دلنوشته های دوران مثلا جوانی ام میبینم...

                                                                            


برچسب‌ها: دل نوشته
[ جمعه سوم آبان ۱۳۹۲ ] [ 20:5 ] [ ندا ]
باران که می بارد                                                              من                                                                             

در تو جاری میشوم                                                          

تا عمق  نگاهت                                                               

  تا بیکران دریای وجودت                                               

باموج عشقت                                                               

به ساحل امن آغوشت می رسم                                             

چه دلتنگم برای سر بر شانه نهادنت...              6/بهمن/89                      


برچسب‌ها: دل نوشته
[ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ ] [ 10:16 ] [ ندا ]
به اینجا که میرسی                      

کوچه را مشوش میکنی                    

حٌرم نفسهایت کوچه رااتوبان میکند!       

و من بدون هراس                         

با هیجانی وصف نشدنی                             

این شاهراه عشق را                  

بانشاطی کودکانه

تا به انتها میدوم                      

تو با نگاهی سرشار از                   

بودن و ماندن                          

   رسیدنم را نظاره میکنی...                                                  


برچسب‌ها: دل نوشته
[ پنجشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:7 ] [ ندا ]
با اجازه تون میخوام اولین متنی رو که نوشتم، بعد از این همه سال به

خودم جرات بدم و یه جایی ثبتش کنم؛ کجا بهتر از اینجا؟                 

آخه میدونین همیشه خجالت میکشیدم ونگران قضاوت دیگران بودم[با کمی

تشویش] لطفا صادقانه و با توجه به تاریخی که این متن نوشته شده و

در اون شرایط سنی و حال و هوا نظراتتون رو بدین.


برچسب‌ها: دل نوشته
ادامه مطلب
[ شنبه ششم مهر ۱۳۹۲ ] [ 13:45 ] [ ندا ]
تنهایی پشت بوته ها مانده ست                                            

   او را جا گذاشتم                                                          

     به میان خلق آمدم                                                      

        چه صداهای زیبایی میشنوم                                        

            صدای بوق ماشین ها                                                   

    صدای شیطنت بچه ها در پارک                                        

صدای قارقار کلاغ ها                                             

آسمان گویی آبی تر از همیشه است                                        

خورشید لبخند میزند                                                         

شب که میشود،بی آنکه کسی بداند                                          

به پشت بوته ها سرکی میکشم                                              

هنوز آنجاست!                                                              

  تنهایی را میگویم...                                                           

  نمی گذارم مرا ببیند                                                       

شب مهتابی ست                                                             

به ستاره های چشمک زن خیره میشوم

  او رافراموش میکنم!!!                                                    

  آری به میان خلق آمده ام                                                  

کرج 91/2/18             


برچسب‌ها: دل نوشته
[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 20:15 ] [ ندا ]
منم لیلای مجنون                                                       

نه آن مجنون عاشق                                                  

که چون مجنونی ،دل،آواره گشته                       


منم لیلای دل خون


که دل از هر چه عشق است میگریزد

                 


خدایا با چه کس گویم غم بنهفته در این سینه ام را


که را گویم که با من چون بیگانگان است


که با من اینچنین نا مهربان است


که را گویم نگاهش را ز من می فریبد                    


مرا می بیند و با رقیبان می نشیند

                          


چه شبهایی که از هجرش با غم همنشینم 

            


چه شبهایی که با او تا سحر،به نجوامینشینم

دریغا او نمی داند، نمی بیند

 منم لیلای دل خون                             

 منم آواره ی  عشقش چو مجنون

                                             


 

 

 

 

برچسب‌ها: دل نوشته
[ دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 2:16 ] [ ندا ]
بر کنار رودخانه شهر می ایستم                               

خنکای آب صورتم را نوازش میکند                           

بر آبی زلال آب خیره میشوم  

خود را به رویایی عاشقانه و سحر انگیز میسپارم

"محو خدا میشوم"

سکوت

شب

ماه

و آب

واژه های اسطوره ای شعر ناب

تو

من

ما

و عشق

و عشق پرآوازه ترین کلام 

و من غرق میشوم

نه در رود

در تو

در عمق چشمانت

                                       


برچسب‌ها: دل نوشته
[ یکشنبه سوم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 0:50 ] [ ندا ]
عشق و نفرت تنها دو خط موازیند که نقطه تلاقی دارند.


برچسب‌ها: دل نوشته
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:37 ] [ ندا ]
روبروی این دریچه طبیعت بکر و دستنخورده ای است که آدمی را به یاد عظمت خلقت می اندازد.  شاید تکه ای از بهشت خدا در روی زمین. آنچه به خاطر ماندنی است درختان تناور و سر به فلک کشیده ای است که با فاصله کم از هم روییده اند. آلاچیق کوچکی است ساده و بی ادعا به دور از هیاهوی زندگی.........                                      ترا اینچنین ساده میخواهم در روزگاری بس ناجوانمرد! با نگاهی سرشار از سرسبزی و با قلبی مملو از یکرنگی.       آسمان آبی زندگی ام جاده ای خواهان است به وسعت دشتهای زیبای روبروی این دریچه... 81/2/11                              


برچسب‌ها: دل نوشته
[ چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:40 ] [ ندا ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ اصلا تخصصی نیست و فقط جهت ثبت برخی از دل نوشته هایم که در سنین مختلف ودر شرایط روحی متفاوت است،میباشد.فعالیت اصلیم در زمینه کودک و نوجوان در زمینه شعر و قصه و گاهی متلهای قدیمی است. خواستم در کنار کار اصلیم هر از گاهی آنچه را که شاید بتوان طپش قلم نامید ،بنگارم تا به رکود ذهنی بیش از این مبتلا نشوم.
برچسب‌ها وب
امکانات وب